Salgsbetingelser

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for kjøp av varer gjennom www.diggbox.no.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med ordrebekreftelsen din, det samlede avtalegrunnlaget mellom Livekind AS (benevnt som vi, oss) og deg som person eller firma, når du legger inn en ordre i nettbutikken vår.

Når du kjøper en vare hos DiggBox betyr det at du samtidig har akseptert og godkjent gjeldende betingelser. Vi oppfordrer kunden på det sterkeste til å lese både kjøpsbetingelser, fraktbetingelser og sikkerhetsinformasjon før du handler.

For å kunne handle med kort/kreditt på vår nettside må du ha fylt 18 år. Hvis du er under 18 år, må du få en myndig person til å handle for deg.

Nettstedet www.diggbox.no er eid av Livekind AS, med organisasjonsnummer: 921 673 175 MVA.

2. Personopplysninger – Trygghet

Når du handler hos oss, ber vi deg registrere navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via posten, samt kontakte deg i forbindelse med bestillingen. Vi er pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Ingen av disse opplysningene gjøres tilgjengelig for andre virksomheter eller andre registre eksternt. Vi tilbyr deg å motta nyhetsbrev med tilbud og nyttig info pr mail. Det er frivillig å motta slik informasjon, og man må krysse av for at man ønsker å motta slike mailer.

3. Betalingsmåter – sikkerhet

Det er trygt å handle i nettbutikken vår. All betalingsinformasjon blir kryptert og er ikke tilgjengelig for noen andre. Les mer om dette under betaling.

4. Priser

Alle priser er i norske kroner (NOK) og inkludert moms. Vi forbeholder oss retten til å justere prisene i forhold til valutasvingninger og endring i innkjøpskostnader. Priser i allerede innlagte ordre vil aldri bli endret.

5. Lover og regler

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

6. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

7. Partene

Selger

Firmanavn: Livekind AS

Kontaktadresse:

Livekind AS

c/o Natalia Sukhareva

Herslebs gate 25

0561 Oslo

E-post: hei@diggbox.no

Telefonnummer: 902 92 767

Organisasjonsnummer: 921 673 175 MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

8. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

9. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

10. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

11. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 30 dager fra bestillingen. Kortet vil bli belastet for kjøpet så snart ordren er sendt til kjøper. 

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen kan selgeren kreve dette.

12. Leveringsmetode

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

Vanlig leveringstid er 2 – 5 virkedager avhengig av postgang. 

Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Vi bruker Posten/Bring, PostNord og Helthjem for levering av pakker, avhengig av det alternativet som kjøper har valgt i bestillingen.

De pakkene som sendes med Posten sendes alltid med sporing og leveres enten rett i postkassen, som pose på døren eller til kjøperens nærmeste hentested. Hvis sendingen av ulike grunner ikke får plass i postkassen, vil sendingen leveres enten i en Pose på døren eller til et hentested for utlevering. Legg merke til at du må bekrefte ved kjøp at du ønsker å få din pakke levert som Pose på døren hvis pakken ikke kan leveres i postkassen. Du vil få en SMS/e-post når sendingen er levert som Pose på døren. Her er Postens kriterier som må være oppfylt for at pakken kan leveres som pose på døren:

  • Avstanden fra postkasse til mottakers dør må ikke være mer enn 250 m.
  • Hus må være tydelig merket med husnummer og oppgang
  • Døren må være tydelig merket med mottakers navn
  • Posten må ha adgang til mottakers dør, f.eks. ved låst ytterdør til felles inngang
  • I tilfeller der kriteriene over ikke er oppfylt blir sendingen levert til mottakers postkontor eller Post i butikk for utlevering.

De pakkene som sendes med Helthjem sendes alltid med sporing og leveres enten i postkassen, på dørmatten eller til ditt nærmeste hentested avhengig av Helthjems dekning av ditt område. 

De pakkene som sendes med PostNord sendes alltid med sporing og leveres til enten din nærmeste pakkeautomat eller ditt nærmeste hentested avhengig av pakkens størrelse og vekt (My Pack Small eller My Pack Collect).

Ved henting i pakkeautomat benyttes mypostnord-appen med en unik ID for å åpne skapet. Der hvor pakkeautomat ikke har ledig kapasitet, eller pakken er utenfor produktspesifikasjonene, blir pakken levert til nærmeste bemannede leveringssted.

Legg merke til at pakker som blir levert til en pakkeautomat eller ett hentested vil bli returnert dersom pakken ikke hentes i pakkeautomaten eller på hentestedet i løpet av 7 dager. Hentefristen kan forlenges etter avtale med transportør.

Det kan oppstå forsinkelser hos både Posten, PostNord og HeltHjem. Har du ikke mottatt pakken din kontakt oss på hei@diggbox.no. Du er selv ansvarlig for å gi beskjed til oss hvis du ikke har mottatt pakken. Dette må skje senest innen to uker etter utsendelse.

Du står selv ansvarlig for ekstra kostnader som påløper som følge av oppgitt feil navn og/eller adresse, manglende varsel om adresseendring og manglende merking av postkassen/døren. Ved retur av pakken vil det påløpe et returgebyr på minst 89 kr, samt kostnaden ved å sende pakken ut på nytt.

Dersom kjøperen unnlater å hente pakken i pakkeautomaten eller på hentestedet, kan selgeren belaste kjøper med et returgebyr på kr 149,- . Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere pakken til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Det er ditt ansvar som kunde å sikre postkassen. Livekind AS tar ikke ansvar for pakker som blir borte/stjålet fra din postkasse eller dørmatte når det vises at pakken er levert på sporingen. Vi anbefaler at du velger levering til en pakkeautomat eller hentested ved bestilling av produkter av høy verdi eller hvis det er en stor sjanse for tyveri i postkassen/på dørmatten.

Livekind AS tar ikke ansvar for pakker som har ligget i postkassen, på dørmatten eller i pakkeautomaten over lengre tid og som følge at dette blir skadet på grunn av værforhold (for eksempel varme, regn eller kulde). For eksempel, hvis man bestiller sjokolade på sommeren, anbefaler vi å velge levering til hentested hvis din postkasse får direkte sol. 

13. Uavhentet pakke

Alle privatkunder har selv ansvar for å hente ut pakken fra et oppgitt hentested. Dersom du vil benytte deg av angrefristen, må pakken hentes ut og returneres til oss i DiggBox raskest mulig.

Hvis pakken ikke blir hentet på utleveringsstedet innen 7 dager (fristen kan forlenges med 7 dager til), blir den sendt i retur. I dette tilfellet vil det påløpe et returgebyr på minst 149,- for å dekke frakten og administrasjonskostnader. Merk at dette kun gjelder hvor angreretten ikke er benyttet. For å benytte deg av angreretten, må vi kontaktes på hei@diggbox.no.

14. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

15. Retur og refusjon

15.1. Retur og refusjon i forbindelse med angrerett

Når du kjøper varer fra oss, er du beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar din ordre.

Du er pliktig til å melde fra til oss senest 14 dager etter at du har mottatt varene dersom du ønsker å benytte deg av angrerett.

Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side (jf. Angrerettloven § 12 punkt a). For at angreretten skal gjelde, må esken være levert tilbake i tilnærmet samme stand og mengde som du mottok den. Forseglede varer må være uåpnet og i samme stand som du mottok dem. Originalemballasjen må følge med.

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Du kan altså ikke sende varen i oppkrav til oss. Er varen sendt gjennom posten eller annen selvstendig fraktfører skal den sendes tilbake på samme måte (jf. Angrerettloven §15 tredje ledd).

Ta kontakt med oss på hei@diggbox.no dersom du ønsker å benytte deg av angrerett. 

Vi vil tilbakebetale innbetalt beløp innen 14 dager fra vi mottar pakken i retur, eksklusive kostnadene knyttet til frakt av den tilsendte esken. Vi er ikke ansvarlige for pakker som ikke når oss.

15.2. Reklamasjon

Hvis du oppdager skader eller mangler når du har mottatt esken, kontakt oss på hei@diggbox.no snarest mulig og senest innen 14 dager for videre instruksjoner. 

Du har to års reklamasjonsrett i henhold til norsk lov, men næringsmidler er ofte unntatt den.

15.3. Andre typer retur

Du kan alltid velge å returnere varene, men du må da selv dekke porto og vil belastes et returgebyr på kr 100.  Husk at varene må være levert tilbake i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Forseglede varer må være uåpnet og i samme stand som du mottok dem.

Har du noen spørsmål i forbindelse med retur ekker bytte, er du velkommen til ta kontakt med oss på: hei@diggbox.no.

16.  Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Meldingen til selgeren bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

17. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

18. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.

Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

19. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte

uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve

mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter

lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 250,-+ frakt. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

20. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

21. Ansvarsfraskrivelse

DiggBox er kun en formidler av matvarer. Vi fraskriver oss alt ansvar dersom du ikke skulle tåle produktene, få en allergisk reaksjon eller lignende.

22. Bilder

Ved å dele bilder med oss i DiggBox, samtykker du til at vi får fulle rettigheter til bildene, og har rett til å bruke og dele dem videre, med og uten logo.

23. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Handlekurv
Skroll til toppen
Rull til toppen